Dịch vụ

18:56 PM,Thứ sáu, 23/04/2021 (GMT + 7)

Dịch vụ


 •  Khảo sát, thiết kế, thẩm tra các loại công trình hầm, cầu, đường bộ, giao thông, thủy lợi, thủy điện;
 •  Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hầm, cầu và đường bộ;
 •  Thiết kế quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình;
 •  Thiết kế cấp thoát nước và xử lý chất thải;
 •  Khảo sát công trình xây dựng; Khảo sát trắc địa công trình;
 •  Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;
 •  Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 •  Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
 •  Giám sát lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước- môi trường nước công trình xây dựng;
 •  Giám sát thi công lắp đặt thiết bị, công nghệ điện xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
 •  Hoạt động tư vấn quản lý ; Tư vấn phát triển các dự án năng lượng gió và mặt trời
tranh đá quý tranh đá quý phong cảnh