THÔNG HẦM MŨI TRÂU THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC LA SƠN – TÚY LOAN

19:39 PM,Thứ ba, 25/02/2020 (GMT + 7)

Bản tin chuyên ngànhTHÔNG HẦM MŨI TRÂU THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC LA SƠN – TÚY LOAN

Hạng mục hầm Mũi Trâu thuộc dự án La Sơn – Túy Loan đã được đục thông lúc 14h30 ngày 24/04/2017.

Một số hình ảnh thông hầm


 


 


 


 

tranh đá quý tranh đá quý phong cảnh